Accreditatie versterkt je betrouwbaarheid en overtuigingskracht.

Ben jij een certificerende instantie of schemabeheerder? En wil je laten zien dat jouw organisatie werkzaamheden op betrouwbare wijze uitvoert? Accreditatie is het bewijs dat jij voldoet aan de eisen op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. 

Voor certificerende instanties is accreditatie van grote toegevoegde waarde.

Met accreditatie bewijs je namelijk dat je competent bent om in jouw werkgebied certificatie uit te voeren. Bovendien vergroot je de kans om in aanmerking te komen voor een tender, aanbesteding of andere opdrachten. 

Onderzoek je de mogelijkheden om geaccrediteerd te worden? Dan heb je meestal te maken met (één van) deze vraagstukken:

  • Tegen welk schema kan ik mij laten accrediteren?
  • Welke stappen moet ik nemen? Wat is de juiste volgorde?
  • Wat is schemabeheer?
  • Wat verwacht de Raad voor Accreditatie van een schemabeheerder?

Swicon helpt je bij het opzetten en behouden van accreditatie.

Dit doen wij onder andere tegen de accreditatienormen ISO17020, 17021, 17065 en andere accreditatieschema's. Staat jouw schema er niet tussen? Geen probleem. Wij denken graag met je mee om jouw accreditatie op orde te krijgen. 

Wij kunnen je van aanvraag tot audit ondersteunen - of inzoomen op een specifiek onderdeel. Ons doel? De kwaliteit en betrouwbaarheid van jouw organisatie structureel verbeteren. Swicon is jouw sparringpartner voor: 

  • De aanvraag van accreditatie bij de Raad voor Accreditatie (RvA)
  • De ondersteuning van schemabeheerders bij het onderhouden van een schema
  • Het uitvoeren van de eigen beoordeling bij een schema voor conformiteitsbeoordeling
  • Het uitvoeren van interne audits o.b.v. de accreditatienorm
  • De begeleiding tijdens de audit van de Raad voor Accrecitatie
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.