ISO 17020 - Inspectie norm

Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

NEN-EN-ISO/IEC 17020

De ISO 17020 (voluit NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012) kan door inspectie-instellingen worden gehanteerd om aan te tonen dat zij onder meer voldoen aan deskundigheid en onafhankelijkheid. De huidige versie dateert van 2012 en vervangt de versie uit 2004.

De criteria waar een inspectie aan moet voldoen kan door de instelling zelf worden omschreven, echter vaker zal aan de hand van een nationale of internationale norm getoetst worden. Inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd beschikken over de vereiste bekwaamheid om inspecties uit te voeren.

In de Nederlandse laboratorium- en inspectiewereld bestaat een snel groeiende belangstelling voor het toepassen van systematische kwaliteitsborging in de eigen praktijk. Als gevolg daarvan is er sprake van een toenemende vraag naar officiële accreditatie van het kwaliteitssysteem.

De norm bevat alle eisen die inspectie-instellingen nodig hebben om te kunnen aantonen dat ze:

  • Werken met een goed functionerend managementsysteem met volledige beheersing van processen.
  • Technisch vaardig en onafhankelijk zijn.

Terug naar accreditatie
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.