ISO 17021-01

 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren. 

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1

De uitkomst van een certificatie-audit moet vanzelfsprekend betrouwbaar zijn. Certificatie-instellingen moeten daarom zorgvuldig werken. In ISO 17021 staat beschreven wat ze moeten regelen, om te zorgen dat hun certificatieresultaten kunnen worden vertrouwd door de buitenwereld.

ISO 17021 vereist onder meer dat certificatie-instellingen:

  • een degelijk proces voor het uitvoeren van audits inrichten en implementeren. Transparant ook, om naspeurbaarheid mogelijk te maken.
  • maatregelen nemen om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het certificatieproces te waarborgen. Ofwel geen positieve of negatieve beïnvloeding van de uitslag van een certificatie-audit;
  • objectieve criteria hanteren om haar auditoren te beoordelen en hun competenties te ontwikkelen. Alleen auditoren die aantoonbaar voldoende kennis en vaardigheden bezitten, bijvoorbeeld over een branche, mogen door de certificerende instelling worden ingezet;
  • een goed functionerend managementsysteem met volledige beheersing van processen implementeert. Practice what you preach, tenslotte.

Daarmee is ISO 17021 een belangrijke bouwsteen van het certificatiestelsel. De waarde van een certificaat wordt namelijk in hoge mate bepaald door de betrouwbaarheid van degene die het uitgeeft. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de ‘conformiteitverklaring’ bruikbaar en betrouwbaar.

Het is de Raad voor Accreditatie die periodiek toetst of een certificatie-instelling aan alle eisen voldoet. Door dit onafhankelijke, en vooral belangeloze toezicht kan iedereen er op vertrouwen dat de werkzaamheden van geaccrediteerde certificatie-instellingen op zorgvuldige – betrouwbare – wijze worden uitgevoerd. Dat door hen uitgegeven certificaten ook echt waarde vertegenwoordigen.

Swicon zorgt ervoor dat ook certificerende instellingen netjes aan de regels voldoen. Maar ook op een manier die bij hen past. We worden ingezet bij bijvoorbeeld piekbelasting, als interim kwaliteitsmanagers, als teamlid of kartrekker tijdens een project of als trainer.

Terug naar accreditatie
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.