Conformiteitsbeoordeling

Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.

NEN-EN-ISO/IEC 17065

Om de deskundigheid en onpartijdigheid te waarborgen, worden certificatie-instellingen ook gecontroleerd. Deze controle (accreditatie) wordt uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatie instantie (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) op basis van bovenstaande accreditatienormen. Deze accreditatie richt zich zowel op het managementsysteem als op de technische competenties van certificatie-instellingen. De RvA toetst daarbij de certificatie-instelling tegen de relevante norm (ISO 17020/17021/17024/17065).

Accrediteren betekent volgens de Raad voor Accreditatie letterlijk: vertrouwen geven. Het gerechtvaardigd vertrouwen verlenen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is.

Terug naar accreditatie
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.