Schemabeheer en nu?

Schemabeheerders zijn organisaties die schema's ontwikkelen en beheren. In deze schema's staat beschreven wat het onderwerp van de beoordeling is en welke eisen er gelden. Laboratoria, inspectie-instellingen en certificatie-instellingen gebruiken deze schema's als uitgangspunt bij de uitvoering van hun beoordelende taak. Voldoet een beoordeelde organisatie aan de gestelde eisen? Dan wordt er een certificaat afgegeven. Schemabeheerders zijn dus geen conformiteitverklarende organisaties: ze stellen de normen op en beheren deze.

Een schemabeheerder is verantwoordelijk voor het actueel houden van het certificatiesysteem en het (door)ontwikkelen daarvan op basis van positieve en negatieve signalen van belanghebbenden.

Terug naar accreditatie
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.