ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement en de meest succesvolle milieustandaard ter wereld.

ISO 14001 versie 2015

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement en de meest succesvolle milieustandaard ter wereld.

ISO 14001 specificeert de eisen voor een milieu- managementsysteem (EMS, environmental management system). Deze eisen zijn gericht op het verminderen of controleren van het risico dat een bedrijf bijdraagt aan het milieu. Hierbij wordt uitgegaan van procesbenadering, ofwel continue verbetering.

ISO 14001 is als het ware een verdieping van ISO 9001 op het specifieke onderwerp milieumanagement.

Met de implementatie van ISO 9001 leert een organisatie in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna relatief eenvoudig te implementeren op basis van bestaande processen.

Vanuit de internationale organisatie ISO worden normen periodiek geëvalueerd. Daarbij worden doorgaans aanpassingen doorgevoerd van verduidelijking tot herziening van de norm. Na aanpassing is de oude versie nog 3 jaar geldig. Wel kan vanaf de invoering worden overgestapt en volgens de nieuwe normversie worden gecertificeerd.
Op 15 september 2015 is de opvolger van ISO 14001:2004 gepubliceerd. In dit geval zijn de wijzigingen relatief groot.

Na 15 september 2018 zijn certificaten op basis van de 2004 versie niet meer geldig. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, moeten corresponderen met het einde van de 3-jaars overgangstermijn.

Contact opnemen
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.