ISO 9001 beschrijft wat er nodig is aan managementtechnieken om te zorgen dat een organisatie kan voldoen aan de wensen en eisen van de klant.

De nieuwe norm ISO 9001:2015

ISO 9001 2015 is de nieuwste versie van de bekende 9001 norm.

Kortgeleden is de nieuwe versie van de ISO 9001 norm uitgekomen. Wat betekent dit concreet voor jou? Het beschrijven van procedures is niet meer expliciet vermeld en slechts noodzakelijk als de organisatie dit zelf zo inschat.

Procedures en registraties zijn vervangen door ‘gedocumenteerde informatie’. Voor enkele onderdelen van de norm betekent dit dat bewijs van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem bewaard moet worden, voor andere onderdelen dat gegevens bijgehouden moeten worden om de prestaties te kunnen analyseren en verbeteringen in het systeem aan te kunnen brengen.

Swicon helpt jouw organisatie een efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en bij te houden. Het gehele certificeringsproces verloopt zonder grote inspanning.

Ook na implementatie en certificering kunnen wij je blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne audits en verbeteringen door te voeren aan het managementsysteem. Zo kun jij je met het ondernemen zelf bezighouden.

Contact opnemen
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.