Hoe behaal ik een NEN-EN 1090 certificatie?

Wat houdt NEN-EN 1090-1 in?
NEN-EN 1090 is sinds 1 juli 2014 vereist voor bedrijven die constructieve stalen en aluminium onderdelen én bouwpakketten op de markt brengen als bouwproducten.
Een NEN-EN 1090 certificering is vereist om een CE verklaring af te mogen geven voor de fabricagekenmerken en, voor zover van toepassing, de kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve berekening. 
De norm kent 4 uitvoeringsklassen, die, afhankelijk van de risico’s, steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteitsborging. Voor bedrijven die lassen moet afhankelijk van de uitvoeringsklasse ISO 3834 worden toegepast.

Voor wie is NEN-EN 1090-1 bedoeld?
NEN-EN 1090 is bedoeld voor bedrijven die bouwkundige staal- en aluminiumconstructies als bouwproducten onder eigen naam verkopen.
Ook bedrijven die niet lassen kunnen met de NEN-EN 1090 te maken hebben, zoals bij assemblage van producten of snijden van onderdelen. Voorbeelden van producten die onder NEN-EN 1090 vallen zijn onder meer spanten, bordessen, trappen, etc. 
IL&T houdt toezicht op de toepassing van CE verklaringen. Bij levering zonder de juiste CE verklaring worden boetes opgelegd. Bovendien heeft dit bij calamiteiten ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van de leverancier.

Hoe kunnen wij u helpen met NEN-EN 1090-1?
Een succesvolle NEN-EN 1090 certificering begint met het vaststellen van de uitgangssituatie en de uitvoeringsklasse. Tijdens een nulmeting kunnen wij dit samen met jou bepalen.

Ons team beschikt over de vereiste deskundigheid om u vervolgens ook succesvol naar de certificering te begeleiden. Hierbij kunnen wij een totaalpakket aanbieden, bestaande uit o.a. de inzet van een gekwalificeerde lascoördinator, het verzorgen van opleidingen, het organiseren van LK/LMK’s, het opstellen en implementeren van het FPC en ISO 3834 en het organiseren van de certificering.  

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak om onze aanpak toe te lichten en de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.