Swicon is jouw partner in kwaliteit en klanttevredenheid

Vol energie je onderneming runnen - en tegelijkertijd voldoen aan alle kwaliteitseisen? Onze kwaliteitsadviseurs denken op elk niveau met je mee. Of het nu om certificering, accreditatie, kwaliteitscontrole of advisering gaat.

CO2 prestatieladder

Voer met de CO2 prestatieladder een goed duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid komt steeds hoger te staan op het prioriteitenlijstje van bedrijven en organisaties. Tegenwoordig worden bedrijven streng beoordeeld op hun duurzaamheid en niet alleen door instanties. Ook klanten kiezen hun leveranciers tegenwoordig uit op basis van de duurzaamheidsmaatregelen die een bedrijf heeft doorgevoerd. Het belangrijkste onderdeel van duurzaamheid, is het CO2-neutraal worden. Dit houdt niet in dat je helemaal geen CO2 meer kunt uitstoten, maar dat de uitstoot wel met duurzame maatregelen gecompenseerd wordt. Een duurzaam beleid wordt ook steeds meer doorgevoerd in de aanbestedingseisen. Het kan voor een bedrijf daarom interessant zijn om de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in te voeren. 

 

Wat houdt een CO2 prestatieladder certificering in?

Als bedrijf kun jij je via de SKAO een CO2 prestatieladder certificering aanvragen. In principe is de CO2 prestatieladder een CO2-managementsysteem, waarmee je de mate van invoering van CO2 vriendelijke maatregelen binnen je organisatie kunt volgen en beheren. Doorgaans ervaren bedrijven de invoering van de CO2 prestatieladder als een investering die terugverdiend wordt met onder andere lagere energiekosten, besparing op materiaal en innovatiewinst. Het CO2 managementsysteem van de CO2 prestatieladder bestaat uit 5 certificatieniveaus. Niveau 1 t/m 3 is specifiek gericht op het invoeren van maatregelen binnen de eigen organisatie. Wanneer jij binnen deze niveaus gecertificeerd bent, kun je je bezig houden met certificatieniveaus 4 & 5. Je maakt dan ook werk van CO2 besparing in de eigen keten en sector en probeer je ook invloed buiten je eigen keten uit te oefenen. 

 

Een CO2 prestatieladder certificering behalen met Swicon

Wil jij je als klimaatbewuste organisatie presenteren? Of wil je voldoen aan de duurzaamheidseisen van een aanbestedingscontract? Dan kun je onder begeleiding van Swicon een CO2 prestatieladder certificering behalen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens het traject voor de implementatie van de CO2 prestatieladder. Zo vestig jij je naam als een duurzame onderneming en het levert een voordeel op bij aanbestedingen. Neem contact met ons op, als je meer wilt weten over de CO2 prestatieladder.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.