Documentcontrole

Worden werkzaamheden en garantieclaims correct vastgelegd?
Het niet of onjuist vastleggen van gegevens zorgt voor vervuiling van data en mogelijk zelfs voor (juridische) problemen. Wij kunnen (onaangekondigde) bezoeken binnen je netwerk uitvoeren en aan de hand van een vooraf vastgelegde controlelijst aselect documenten nalopen. Uiteraard ontvang je een rapport van onze bevindingen op een door jou gewenste wijze.

Contact opnemen
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Swicon denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.